Stabilizacija vs. ojačanje

Author Jonathan Cook, 2021.05.18 03:50:06

Razlikovanje stabilizacije i armiranja ključno je razmatranje za građevinske inženjere kada je riječ o projektiranju cesta i platforma s geomrežom.

Osnovna namjena geomreže i način na koji djeluje na tlo i ispunjava slojeve oko njega je puno važnija od fizičkih svojstava kada je riječ o projektiranju cesta i platformi te procjeni njihovih izvedbi.

Neke geomreže djeluju naprezanjima kako bi omogućile armiranje, dok stabilizacijske geomreže zbijaju i sprječavaju bočno širenje kako bi se povećala učinkovitost granuliranog sloja u/ili ispod ceste, željeznice, radne platforme ili drugog prometnog područja.
Stabilisation vs Reinforcement
Razlike između stabilizacijskih i armirajućih geomreža.

Posljednjih godina, certificirajuća tijela su prepoznala ove razlike, omogućavajući prozvođačima stabilizacijskih geomreža da dobiju certifikat, čak i kada standardi na kojima je certifikat temeljen ne uzimaju u obzir stabilizacijski efekt. To koristi i proizvođačima i inženjerima; certifikat daje inženjerima sigurnost u proizvode i sustave koje specificiraju da su prikladni za svoju svrhu i da su prošli kroz rigoroznu, neovisnu procjenu.

Stabilizacijska funkcija

The International Standards Organisation prepoznala je da je stabilizacijska funkcija ostvarena s nekim geomrežama za razliku od drugih geomreža gdje vlačna čvrstoća diktira performanse i primjenjuje funkciju ojačanja. ISO 10318 definira stabilizaciju kao:

Poboljšanje mehaničkog ponašanja nevezanog granuliranog materijala uključivanjem jednog ili više geosintetičkih slojeva, tako da se deformacija pri primijenjenim opterećenjima smanjuje radi sprječavanja kretnji nevezanog granuliranog materijala.

Pojednostavljeno, stabilizacijska geomreža se ukliješti s granuliranim materijalom pod opterećenjem. Granulirane čestice djelomično prodru kroz otvore geomreže stvarajući zbijeno i čvrsto uklještenje s geomrežom. To tvori mehanički stabilizirani sloj, koji je u mogućnosti kontrolirati diferencijalno slijeganje, smanjiti debljine slojeva, zatvoriti slabe naslage i povećati dinamičko opterećenje prometa i nosivost.
Mechanically Stabilised Layer Interlock
Stabilizacijska geomreža se ukliješti s granuliranim česticama stvarajući mehanički stabilizirani sloj.

Poboljšanje mehaničkog ponašanja opisanog u ISO definiciji nije nešto što se može teoretski izvesti. Opsežna prometna ispitivanja, kao i opširno projektno iskustvo, omogućili su Tensaru da izvede "stabilizacijske faktore" specifične za proizvod koji, kada su primijenjeni na granulirani sloj, modeliraju stabilizacijski efekt geomreže kako bi inženjeri iskoristili smanjenje debljine granuliranog sloja i/ili povećanje prometne učinkovitosti, kao i povećanja nosivosti gdje se očekuje veliko statičko opterećenje.

Dostupna vrijednost uključuje novčane i ekološke uštede koje treba kvantificirati.

Potvrda stabilizacijske funkcije Tensar geomreža

The European Organisation tehničku procjenu i pridruženi dokument o europskoj procjeni (EAD) opisuju kao "Ne-armirajuću šesterokutnu geomrežu za stabilizaciju nevezanih granuliranih slojeva mehanizmom uklještenja s agregatom", i službeno prepoznaju stabilizacijsku funkciju Tensar TriAx geomreže. Također prepoznaju da zbijanje agregata povećava otpornost granuliranih slojeva, prometne performanse i nosivost u ili ispod cesta, željeznica i drugih prometnih područja.

Teme:Geomreža

Komentari