Blog Tensar Hrvatska / povijest Tensara

Author Jonathan Cook, 2020.11.24 05:24:00

Sedamdesete godine prošlog stoljeća najavile su revoluciju u izgradnji potpornih konstrukcija i cesta, s Tensarovim izumom polimernih geomreža. Glavna funkcija geomreže je mehanička stabilizacija granulata, ojačavanje kosina tla i potpornih …

Čitaj priču
Teme:povijest Tensara