Author Andrew Lees, 2021.07.26 06:24:05

Stupanj uklještenja granuliranih materijala s geomrežom ključan je za izvedbu mehanički stabiliziranih slojeva. Granulirani materijali mogu se ponašati kao tekućine ili krutine - u nezbijenom stanju mogu se izliti i …

Čitaj priču