Ispitivanje potvrđuje da korištenje geomreža poboljšava svojstva kolnika

Author Rajit Rajaram, 2021.02.18 03:57:23

Ispitivanje provedeno od strane US Corps of Engineers (USCoE) pokazalo je da agregatni slojevi stabilizirani Tensar geomrežom postižu značajna poboljšanja fleksibilnih kolničkih konstrukcija, smanjujući deformaciju površine do 44% u usporedbi s nestabiliziranim agregatom.

Mehanički stabilizirani slojevi su temelj optimizacije kolnika, odgađajući početak propadanja kolnika, kontrolirajući bočno i okomito pomicanje agregata od prometnog opterećenja.

USCoE ispitivači potvrdili su da "ugradnja dvoosne geomreže u fleksibilni osnovni sloj kolnika daje značajnu strukturnu prednost". Rezultati su također pokazali da bi se ugradnjom geomreže u cestovni kolnik mogli smanjiti vrijeme izgradnje i troškovi do 19% i smanjiti emisija ugljika za četvrtinu, u usporedbi s debljim, nestabiliziranim kolnikom.

us-corps-testing-facilityUSCoE je proveo tri faze cjelovitog ubrzanog ispitivanja kolnika koje uključuju Tensar geomreže.

USCoE je 2010., 2014. i 2017., u svom Centru za razvoj inženjerskih istraživanja u Vicksburgu, SAD, proveo tri faze cjelovitog ubrzanog ispitivanja kolnika koje uključuju Tensar geomreže koristeći svoj simulator teških vozila.

Najnovija faza ispitivanja uspoređivala je performanse tri kolnička dijela: kontrolni dio od 100mm asfalta i 200mm usitnjenog vapnenca i dva dijela od 75mm asfalta i 150mm agregata, svaki sa slojem različite vrste geomreže. Temeljna podloga bila je 'odgovarajuća' glina s CBR-om 6%.

us-corps-axle-testDijelovi kolnika bili su izloženi više od 800 000 ekvivalentnih standardnih osovinskih opterećenja (ESAL), jednakom opterećenju kao da 690 milijuna auta prelazi preko njih.

Mjerenja dubine deformacija odvijala su se u intervalima tijekom prometnih ispitivanja, a rezultati su pokazali da su dijelovi kolnika s ugrađenom geomrežom imali znatno bolje rezultate u odnosu na kontrolni dio, unatoč tome što su bili tanji za više od 40%.

Ukupna površina deformacije u nestabiliziranom dijelu kolnika bila je 16mm, dok je maksimalna deformacija u dijelovima s ugrađenom geomrežom bila samo 8mm. Sve su se deformacije pojavile u asflatnom sloju, dokazajući da je stabilizacijski učinak geomreže pružio dodatnu potporu i zaštitio podlogu. Vizualnim pregledom dijelova kolnika nakon ispitivanja utvrdilo se probijanje i uklještenje čestica agregata s geomrežom, koja je tijekom ispitivanja ostala neoštećena.

Teme:optimizacija kolnika

Komentari